Магнитни сепаратори

Магнитен сепаратор за течни смеси - с ръчно почистване

Магнитен сепаратори за течни смеси – с ръчно почистване

Магнитният сепаратор служи за улавяне на метални магнитни замърсявания в движещи се течни материали. Снабден е с мощни постоянни магнити, които не позволяват на течението да отнесе магнитните примеси. При почистване не е необходимо изваждане магнитните ядра от стоманените немагнитни цилиндри, като с това се избягва тяхно замърсяване или повреждане.

Магнитен сепаратор за течни смеси – с автоматично почистване

Магнитен сепаратори за течни смеси – с автоматично почистване

Магнитният сепаратор служи за улавяне на метални магнитни замърсявания в движещи се течни материали. Снабден е с мощни постоянни магнити, които не позволяват на течението да отнесе магнитните примеси. Процесът на почистване е напълно автоматизиран и така отпада необходимостта от намеса на обслужващ персонал. Възможно най-високо качество на сепариране!

Магнитен сепаратор за сухи смеси – с ръчно почистване

Магнитен сепаратори за сухи смеси – с ръчно почистване

Магнитният сепаратор служи за улавяне на метални магнитни замърсявания в насипни материали с добри насипни свойства. Снабден е с мощни постоянни магнити от редкоземни елементи, които притежават няколкократно по-висока магнитна индукция (магнитна сила) в сравнение с феритни магнити. Основните части на магнитния сепаратор представляват магнитните подвижни решетки. Магнитната индукция може да достигне 14.000 G!

Магнитен сепаратор за сухи смеси – с автоматично почистване

Магнитен сепаратори за сухи смеси – с автоматично почистване

Магнитният сепаратор служи за улавяне на метални магнитни замърсявания в насипни материали с добри насипни свойства. Процесът на почистване е напълно автоматизиран и така отпада необходимостта от намеса на обслужващ персонал. Възможно най-високо качество на сепариране!

Ротационният магнитен сепаратор

Ротационни магнитни сепаратори

Ротационният сепаратор е предназначен за отделяне на примеси в по-трудно достъпни смеси с по-лоши насипни свойства от по-груб материал. Компонентът с магнитни цилиндри е монтиран върху вал, задвижван от електродвигател. При сепариране магнитните цилиндри непрекъснато се въртят. Възможна е промяна на скоростта на въртене в зависимост от вида и количеството на сепарирания материал.

Магнитни сепаратори плочкови

Магнитни сепаратори плочкови

Плочковият магнитен сепаратор е предназначен за сепариране на замърсявания в  лесно достъпни смеси с по-лоши насипни свойства и по-голяма зърнистост, които не биха могли да се изсипват равномерно през магнитните решетки. Стандартно е снабден с феритни магнити. Предимство е наличието на горен капак, който насочва равномерно потока на материала директно към магнитните плочи. Предлагаме и автоматичен вариант!

Магнитен прът за тестване

Магнитен прът за тестване

Магнитният прът за тестване служи за откриване на метални примеси в материала с който работите. Снабден е със силни NdFeB магнити. Замърсителите се отстраняват като се издърпва пластмасовата ръкохватка, при което магнитните частици падат.

Магнитни дъски над транспортна лента

Магнитни дъски над транспортна лента

Магнитната дъска над транспортна лента служи за сепариране на малко количество метални примеси в лесно достъпни смеси, придвижвани от транспортна лента. За осигуряване на пълна ефективност на сепариране е необходимо всекидневно почистване на дъската.

Магнит над транспортна лента, магнитна дъска

Магнит над транспортна лента

Магнитният сепаратор на метални замърсители служи предимно за отделяне на по-големи метални частици в лесно достъпни смеси придвижвани от транспортна лента. Ние изработваме варианти както с ръчно, така и с автоматично почистване.

Магнитен барабан, магнитен цилиндър

Магнитни барабани

Магнитният барабан е предназначен за сепариране на метални магнитни замърсители в насипни смеси(цветни метали, пластмасови гранули, отпадни смеси, въглища и др.). Предимство на магнитния барабан е това, че не е част от транспортната лента, което го прави по-универсален за използване.

Магнитен барабан разпределящ

Магнитен барабан разпределящ

Разпределящият магнитен барабан е предназначен за отделяне на феромагнитни частици от насипни лепкави смеси придвижвани от транспортна лента. Предимство на разпределящия магнитен барабан е двойното проветряване на сепарирания материал.

Магнитен цилиндър

Магнитен барабан разпределящ

Магнитният цилиндър е предназначен за сепариране на метални магнитни замърсители в насипни смеси. Магнитният цилиндър заменя крайния цилиндър на транспортната лента. Използва се там, където е необходимо да се предпази следващо устройство от повреда причинена от метални частици.

Магнитен прът

Магнитни пръти

Магнитните пръти са снабдени със силни NdFeB магнити. Благодарение на много тънката покривна магнитна тръба, магнитната сила на повърхността достига 6 300 и 8 900 G! С тези магнитни пръти можете да направите сами магнитен сепаратор по Ваше желание.

Магнит б бункера за насипване

Магнит б бункера за насипване

Магнит в бункера за насипване намира приложение в производството на пластмаси, особено там, където се използва гранулат или натрошен материал. Магнитът е способен да улови и най-дребните прахообразни частици метал. Лесен за почистване!

Магнитен сепаратор на немагнитни метали

Магнитен сепаратор на немагнитни метали

Този сепаратор принадлежи към новата генерация магнитни сепаратори. Дава възможност за отделяне на немагнитни метали от магнитни метали и неметални примеси

Линии за сортиране

Линии за сортиране

Проектираме, конструираме и изграждаме линии за сепариране. По заявка на клиента проектираме линии за сепариране отговарящи на всички негови изисквания.