Тестване на магнитите

За да Ви улесним максимално при избора на най-подходящия за Вас магнит и в същото време да гарантираме неговото качество, ние измерваме силата за отделяне на всички видове магнити, които произвеждаме. Под сила за отделяне се разбира силата, която е необходима за откъсване на магнита от метална подложка (стоманена плоча с дебелина 10 mm). Ние провеждаме реални измервания на сила за отделяне, не използваме приблизителни изчисления!

Тестове на магнити

Изпитателна лабораторияТестът протича като се закрепва магнитът на стоманена плоча, изработена от конструкционна стомана клас 11 с дебелина 10 mm. Плочата е съвършено равна и гладка. С помощта на тестващото устройство плавно увеличаваме силата на отделяне до момента, в който магнитът се откъсва от плочата. Записваме силата, при която се стига до отделяне на магнита от стоманената плоча. Повтаряме 3 пъти теста, с цел максимална обективност, и използваме най-ниската измерена стойност за определяне на силата на отделяне.

Обръщаме внимание, че при намаляване на дебелината на стоманената плоча, върху която се закрепва магнитът, намалява и силата за отделяне на магнита – става дума за естествено магнитно свойство.

Ще измерим и вашите магнити

Също така предлагаме измерване на сила за отделяне (по желание и на магнитна индукция) на Ваши магнити, магнитни лещи, товароподемни магнити и други магнитни устройства.Разполагаме с няколко различни тестващи устройства и затова сме способни да измерваме сила за отделяне в диапазона от 0 до 200 kN (отговарящо на ок. 20.000 kg)! За уточнение: 10 N = ок. 1 kg.

Правим всичко възможно за да задоволим желанията Ви, но си запазваме правото да откажем тестване на определен магнит (например в случай, че има опасност от повреда на нашето тестващо устройство).

Искате да тествате магнити?

Моля, свържете се с нас. Максимално отзивчиви сме към всеки клиент.