Магнитен преносвач на листове ламарина

Магнитен преносвач на листове ламаринаС помощта на този магнитен преносвач се улеснява пренасянето на листове ламарина. Магнитният преносвач на листове ламарина е пригоден за носене на листовете във вертикално положение. Преносвачът само се поставя върху ламарината. В този момент магнитното поле е активно и ламарината може да се захваща и пренася.

Магнитен преносвач на листове ламарина Размагнитването се осъществява чрез дърпане на носещият управляващ лост в обратна посока. Така се стига до освобождаване на ламарината. Използването на този преносвач води до значително повишаване на безопасността на работата.

Свойства

РазмерУдар (кг)Posun (kg)Тегло (кг)
140 x 116 mm 170 kg 100 kg 1,7 kg

Онлайн продажби на манипулационни принадлежности

В нашия електронен магазин можете да направите своя избор

Купи магнитен преносвач в онлайн магазине

Други манипулационни приспособления за улесняване на Вашата работа

Магнитен ъгъл

Магнитен ъгъл

Магнитният ъгъл спестява Вашето време при заваряване на различни профили. Можете да го използвате при заваряване на материали под прав ъгъл, под ъгъл 45 ° или в една равнина.

Ръчен манипулатор

Ръчен манипулатор

Ръчен манипулатор улеснява работата с листове ламарина. Можете лесно да премествате, обръщате, завъртате или по друг начин да манипулирате с листове ламарина.

Магнитен събирач на стружки

Магнитен събирач на стружки

Ръчният магнитен събирач на стружки се използва за съби- ране на метални отпадъци в металообработващи и шлосерски работилници.

Магнитен прът за манипулация

Магнитен прът за манипулация

Манипулационният прът улеснява и ускорява подреждането на листове ламарина в пресата и изваждането им.

Ръчен магнит

Ръчен магнит

Ръчният магнит улеснява работата с листове ламарина. Намира широко приложение, особено в цехове за щамповане.

Магнитни отделители на листове ламарина

Магнитни отделители на листове ламарина

Магнитният отделител на листове ламарина служи за лесно отделяне на наредени един върху друг листове ламарина.

Магнит с дръжка за галванични и бояджийски цехове

Магнит с дръжка за галванични и бояджийски цехове

Магнитът за галванични и бояджийски цехове се използва за изваждане на обрабо- тваните части от съдовете за обработка.

Магнити за изваждане

Магнити за изваждане

Магнитите за изваждане са предназначени за улавяне и изваждане на метални предмети от иначе недостъпни места.

Магнитен манипулатор за капаци

Магнитен манипулатор за капаци

Поставете манипулатора върху края на капака и повдигнете капака. След това го отместете от отвора на канала. Широко приложение, от преместване на решетки до повдигане на тежки капаци.