Магнитен прът за манипулация

Магнитен прът за манипулация MMT 20 x 6

Магнитен прът за манипулация MMT 9/20Служи за работа с листове ламарина и други метални предмети. Улеснява и ускорява поставянето на листовете ламарина в пресата и тяхното изваждане. Така се намалява опасността от нараняване на ръката, като се изключва вкарването ] под главата на пресата. 

Магнитен прът за манипулация MMT 20 x 6 Този прът е оборудван с много силен неодимов NdFeB магнит с диаметър 20 мм. Подходящ е за работа с леки предмети. За по-тежки предмети е по-подходящ магнитният прът за манипулация MMT 40 x 8, който е описан по-долу.

Магнитен прът за манипулация MMT 40 x 8

 Магнитен прът за манипулация MMT 40 x 8Е особено подходящ за манипулация с метални отливки. Благодарение на това, че е оборудван с много силен магнит с големи размери (диаметър 40 мм.), този манипулационен прът може да бъде използван и при изделия с по-голямо тегло. 

Магнитни манипулационни пръти с SmCo магнити

Магнитен прът за манипулация MMT 40 x 8

За работа с предмети при висока температура сме снабдили прътитес много устойчиви SmCo магнити. Тези магнити имат почти същата сила като NdFeB магнитите, като същевременно тяхната топлинна устойчивост достига до 350 °C!

Манипулационни принадлежности за онлайн продажби

В нашия електронен магазин можете да избирате от широк диапазон

Купи магнитен прът в онлайн магазине

Други манипулационни приспособления за улесняване на Вашата работа

Магнитен ъгъл

Магнитен ъгъл

Магнитният ъгъл спестява Вашето време при заваряване на различни профили. Можете да го използвате при заваряване на материали под прав ъгъл, под ъгъл 45 ° или в една равнина.

Ръчен манипулатор

Ръчен манипулатор

Ръчен манипулатор улеснява работата с листове ламарина. Можете лесно да премествате, обръщате, завъртате или по друг начин да манипулирате с листове ламарина.

Магнитен събирач на стружки

Магнитен събирач на стружки

Ръчният магнитен събирач на стружки се използва за съби- ране на метални отпадъци в металообработващи и шлосерски работилници.

Ръчен магнит

Ръчен магнит

Ръчният магнит улеснява работата с листове ламарина. Намира широко приложение, особено в цехове за щамповане.

Магнитни отделители на листове ламарина

Магнитни отделители на листове ламарина

Магнитният отделител на листове ламарина служи за лесно отделяне на наредени един върху друг листове ламарина.

Магнит с дръжка за галванични и бояджийски цехове

Магнит с дръжка за галванични и бояджийски цехове

Магнитът за галванични и бояджийски цехове се използва за изваждане на обрабо- тваните части от съдовете за обработка.

Магнити за изваждане

Магнити за изваждане

Магнитите за изваждане са предназначени за улавяне и изваждане на метални предмети от иначе недостъпни места.

Магнитен манипулатор за капаци

Магнитен манипулатор за капаци

Поставете манипулатора върху края на капака и повдигнете капака. След това го отместете от отвора на канала. Широко приложение, от преместване на решетки до повдигане на тежки капаци.