Магнитни отделители на листове ламарина

Магнитен отделител на листове ламаринаНавсякъде където се работи с магнитно проводима ламарина може да се използва отделител на листове ламарина. Той служи за тяхното лесно отделяне и по този начин позволява лесно обслужване при поставяне на преса, ножици или при друга обработка.

Тези отделители са изработени на базата на феритни магнити, които имат достатъчна сила за отделяне и на метални листове покрити с масло. Възможно е отделяне само на магнитно проводими листове ламарина.

Размери на отделителите на листове ламарина

Магнитен отделител на листове ламаринаИзработваме всякакви размери магнитни отделители, които са способно да отделят и най-големи по размер листове. За определяне на най-подходящия размер на магнитния отделител е необходимо да се знаят точните размери на купчината от листове ламарина и дебелината на листовете които трябва да бъдат отделени. Също така дали ламарината е предварително обработена с маслен филм.

Стандартно доставяме магнитни отделители на листове ламарина с размери на работна площ 138 x 170 мм.

  • Магнитни отделители на листове ламарина модел 1 (MCP - 1) е подходящ за ламарина с дебелина до 2 мм..
  • Магнитни отделители на листове ламарина модел 2 (MCP - 2) е подходящ за ламарина с дебелина до 3 мм.

Предимства на използването на отделителите на листове ламарина

Магнитни отделители на листове ламаринаГолямото предимство на тези отделители се състои главно в по-удобната манипулация с металните листове, повишаване на бързината на производство, повишаване на безопасността (не е необходимо да се използват никакви други инструменти за отделяне на листовете един от друг, като например желязна пила).

Онлайн продажби на манипулационни принадлежности

В нашия електронен магазин можете да направите своя избор

Купи магнитни отделители в онлайн магазине

Други манипулационни приспособления за улесняване на Вашата работа

Магнитен ъгъл

Магнитен ъгъл

Магнитният ъгъл спестява Вашето време при заваряване на различни профили. Можете да го използвате при заваряване на материали под прав ъгъл, под ъгъл 45 ° или в една равнина.

Ръчен манипулатор

Ръчен манипулатор

Ръчен манипулатор улеснява работата с листове ламарина. Можете лесно да премествате, обръщате, завъртате или по друг начин да манипулирате с листове ламарина.

Магнитен събирач на стружки

Магнитен събирач на стружки

Ръчният магнитен събирач на стружки се използва за съби- ране на метални отпадъци в металообработващи и шлосерски работилници.

Магнитен прът за манипулация

Магнитен прът за манипулация

Манипулационният прът улеснява и ускорява подреждането на листове ламарина в пресата и изваждането им.

Ръчен магнит

Ръчен магнит

Ръчният магнит улеснява работата с листове ламарина. Намира широко приложение, особено в цехове за щамповане.

Магнит с дръжка за галванични и бояджийски цехове

Магнит с дръжка за галванични и бояджийски цехове

Магнитът за галванични и бояджийски цехове се използва за изваждане на обрабо- тваните части от съдовете за обработка.

Магнити за изваждане

Магнити за изваждане

Магнитите за изваждане са предназначени за улавяне и изваждане на метални предмети от иначе недостъпни места.

Магнитен манипулатор за капаци

Магнитен манипулатор за капаци

Поставете манипулатора върху края на капака и повдигнете капака. След това го отместете от отвора на канала. Широко приложение, от преместване на решетки до повдигане на тежки капаци.