Ръчен магнит

Ръчен магнитРъчният магнит значително улеснява работата с листове ламарина. Той намира широко приложение, по-специално в щамповъчните цехове. Магнитът се закрепва на дланта с помощта на ремъци. Магнитната сила е точно балансирана (прилепеният лист ламарина държи здраво при обработка, като в същото време може да бъде лесно освободен чрез движение на пръстите).

Ръчен магнит С използване на ръчния магнит значително се съкращава времето необходимо за изваждане на листове от пресата. Намира приложение и при стифиране на листове ламарина или при работа с метални отливки и т.н.

Онлайн продажби на манипулационни принадлежности

В нашия електронен магазин можете да направите своя избор

Купи ръчен магнит в онлайн магазине

Други манипулационни приспособления за улесняване на Вашата работа

Магнитен ъгъл

Магнитен ъгъл

Магнитният ъгъл спестява Вашето време при заваряване на различни профили. Можете да го използвате при заваряване на материали под прав ъгъл, под ъгъл 45 ° или в една равнина.

Ръчен манипулатор

Ръчен манипулатор

Ръчен манипулатор улеснява работата с листове ламарина. Можете лесно да премествате, обръщате, завъртате или по друг начин да манипулирате с листове ламарина.

Магнитен събирач на стружки

Магнитен събирач на стружки

Ръчният магнитен събирач на стружки се използва за съби- ране на метални отпадъци в металообработващи и шлосерски работилници.

Магнитен прът за манипулация

Магнитен прът за манипулация

Манипулационният прът улеснява и ускорява подреждането на листове ламарина в пресата и изваждането им.

Магнитни отделители на листове ламарина

Магнитни отделители на листове ламарина

Магнитният отделител на листове ламарина служи за лесно отделяне на наредени един върху друг листове ламарина.

Магнит с дръжка за галванични и бояджийски цехове

Магнит с дръжка за галванични и бояджийски цехове

Магнитът за галванични и бояджийски цехове се използва за изваждане на обрабо- тваните части от съдовете за обработка.

Магнити за изваждане

Магнити за изваждане

Магнитите за изваждане са предназначени за улавяне и изваждане на метални предмети от иначе недостъпни места.

Магнитен манипулатор за капаци

Магнитен манипулатор за капаци

Поставете манипулатора върху края на капака и повдигнете капака. След това го отместете от отвора на канала. Широко приложение, от преместване на решетки до повдигане на тежки капаци.