Магнитна метла с ферит магнити - нова по-ниска цена от 350 BGN

Магнитната метла служи за събиране на метални отпадъци (стружки, пирони, прах от шлайфане и т.н.). С изваждане на ръкохватката в горната част на магнитната метла размагнитваме долната част и металните частици падат. Немаловажен фактор е бързината на почистване, което води към спестяване на време и повишаване на производителността на труда.

Благодарение на настройващата се височина на премитане магнитната метла може да се използва и на неукрепена повърхност. Затова например често е използвана за почистване на паркинги, където също решава проблема с повреждане на автомобилните гуми. Своето приложение намира особено в пунктовете за вторични суровини.

Магнитна метла с ферит магнити
Магнитна метла с ферит магнити

 

Като използвате магнитната метла Вие избягвате вдигането на прах и по този начин опазвате своето здраве и здравето на работниците си.

Онлайн продажби

В нашия електронен магазин можете да направите своя избор

Купи магнитни mетли

Предимства

  • лесно обслужване
  • лесно почистване
  • възможност за използване в лошо достъпни помещения
  • възможност за използване върху различни видове повърхности
  • широчина на магнитната площ 600, 460, 400 мм
  • регулируема височина на премитане
  • лесно съхраняване (сваляща се дръжка)