Магнитна решетка STEFF

Основната причина за да започнем производство на този нов тип магнитна решетка е стремежът ни за повишаване на степента на опазване на здравето и безопасността при работа. Магнитните ядра са част от затворени цилиндри от неръждаема стомана и решетката при изваждане представлява едно цяло.

Магнитна решетка STEFF
Магнитна решетка STEFF

Друга причина е намаляване на риска от повреждане на решетката. При използване на решетката STEFF и на приспособлението за почистване няма опасност от замърсяване на магнитните ядра.

Почистване на решетката

Почистване на решеткатаРешетка та Steff се почиства по два начина: чрез издърпване на магнитните ядра, след което металните частици сами падат, или чрез използване на специалното приспособление за почистване. Почистването е максимално удобно, много бързо и предотвратява повреждане на магнитните ядра.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас