Декларация за достъпност

Основна информация

Този уебсайт отговаря на всички основни принципи за достъпност в съответствие с методиката Blind Friendly Web, WCAG 1.0 и правилата за създаване на достъпен уебсайт съгласно закон № 365/2000 Сб., Закон за информационната система на публичната администрация, новелизирани със закон 81/2006 Сб. Самите методологични насоки  (PDF, 231 kB) се основават на Наредба № 64/2008 Сб., за формата на публикуване на информация, свързана с дейността на публичната администрация чрез уебсайт за хора с увреждания (Наредба относно достъпността).

Съдържание на уебсайта

Размерът на шрифта на сайта се определя с помощта на релативни единици и може да бъде увеличаван или намаляван чрез настройките на браузъра. Ако искате да промените размера на шрифта, можете да го направите в меню Изглед → размер на текста.

Цялото съдържание на страниците е организирано йерархично. Информация за това къде точно се намирате в йерархията на страниците, ще намерите с помощта на „трасирана навигация” (Вие сте тук:).

Подробен списък на всички части от структурата на страниците е на разположение в картата на сайта.

Бързи клавиши (accesskeys)

Ако разглеждате сайта без разширено форматиране, можете да улесните движението си по страниците чрез следните клавишни комбинации:

Препоръчителни разширения за браузъра

На този уебсайт някои информации (документи) могат да бъдат предложени във формата на PDF, DOC, XLS или PPT файлове. Тези специфични формати позволяват запазване на форматиране и типографски елементи, които липсват във формат XHTML.

  • за да видите PDF документи, можете безплатно да изтеглите програмата Acrobat Reader.
  • за да видите DOC, XLS a PPT документи, можете безплатно да изтеглите съответната програма.

Контакт

В случай на проблеми с достъпа до съдържанието и с функционирането на този сайт, моля свържете се с уебмастъра.