Видео: Магнитни сепаратори за течни смеси - сепараторен резервоар

Магнитният сепаратор с автоматично почистване улавя металните примеси в течността. При автоматичното почистване тези примеси се измиват с вода или друга течност. Измиващата течност заедно с металните примеси се излива в сепараторния резервоар.

Сепараторен резервоар
Сепараторен резервоар

Голямото предимство на това техническо решение е, че течността за промиване се използва повторно за промиване на резервоара. Образува се затворен кръг с минимална загуба на течност за промиване. Допълване или пълна подмяна на течността за промиване се налага по-рядко, което води до икономии и намаляване на необходимостта от допълнително обслужване.

Предимства на сепараторния резервоар

  • висока ефективност на магнитно сепариране
  • затворен кръг на вторични сепариране– сепараторът използва една и съща течност за промиване (вода, масло или емулсия), което намалява нейния разход. Течността трябва да бъде подменяна само от време на време в зависимост от степента на замърсяване и честотата на почистване на сепаратора.
  • ниска цена за обезвреждане на уловените замърсители (изхвърлят се само метални примеси, а не течност за промиване)
  • минимално въздействие върху околната среда
  • без необходимост от надзор - спестяване на работна сила
  • лесно се контролира количеството на уловените от сепаратора замърсители

Сухо отделяне на метални частици в сепараторния резервоар

Магнитният цилиндър улавя металните частици, а притискащата ролка избутва от тях остатъците от течност.

 

Смятате ли, че тази сепаратор ще отговори на вашите изисквания?

Можете да прочетете подробности за сепаратора и да ни зададете въпроси, ще ви посъветваме за подходящия избор.