Видео: Магнитна табелка C-профил

Магнитната табелка се използва предимно в складовата отчетност за етикиране на стелажи или за означение на врати.

Магнитната табелка
Магнитната табелка

Магнитният C-профил дава възможност за бързо и лесно етикетиране на складове, стелажи и др. Магнитният C-профил е снабден и с прозрачно PVC фолио. След надписване твърдият хартиен етикет се вкарва под прозрачното PVC фолио (предпазва етикета от прах, замърсяване и др.), в магнитния с-профил, който може да се прилепи към всякаква магнитна повърхност.

Онлайн продажби

В нашия електронен магазин можете да избирате от широк диапазон

Купи mагнитният C-профил в онлайн магазине