Магнитна метла за кари високоповдигачи

Магнитна метла за кари високоповдигачи

Ние разработихме магнитна метла предназначена за кари високоповдигачи. Тази магнитна метла може лесно да бъде разположена на вилиците на високоповдигащата машина. Предназначена е преди всичко за събиране на метални отпадъци (стружки, пирони, прах от шлифоване и др.). Намира приложение при почистване на големи площи.

Почистване на mетли

Чрез издърпването на ръкохватките нагоре долната част на магнитната метла се размагнитва и металните частици падат. Метлата е снабдена с феритни магнити, по поръчка е възможно монтиране на много силни неодимови NdFeb магнити.

бъзможност за използване

 

Тестове за събиране на различни метални материали

MM 1200 DM
50012
Разстояние от повърхността
30 mm 50 mm 80 mm
Повдиган предмет Успешност на събиране
кламер (0,3 g) 100 % 100 % 100 %
стоманена стружка (1,4 g) 100 % 100 % 10 %
винт 4x60 (2,8 g) 100 % 100 % 80 %
винт 5x80 (6 g) 100 % 100 % 40 %
шайба 5 (0,3 g) 100 % 90 % 0 %
шайба 8 (1,5 g) 100 % 90 % 0 %
шайба 10 (2,9 g) 100 % 90 % 0 %
гайка M5 (1,1 g) 100 % 20 % 0 %
гайка M8 (4,6 g) 100 % 10 % 0 %
гайка M10 (10 g) 100 % 10 % 0 %
болт M6x10 (4 g) 100 % 20 % 10 %
болт M8x20 (11,8 g) 100 % 60 % 0 %
болт M10x55 (37,4 g) 100 % 70 % 0 %

 

Магнитна метла за кари високоповдигачи  ММ 1200 DM - UP

Магнитна метла за кари високоповдигачи ММ 1200 DM - UP

Тази магнитна метла за разлика от модела ММ 1200 DM е изработена от неръждаема стомана и по този начин притежава по-висока устойчивост, по-комфортен начин за размагнитване и по-лесно се закрепва на вилиците на високоповдигача. Магнитната ефективност на двата модела метли е еднаква. 

 

Как се почиства метлата?

Принцип за почистване на магнитна метла за кари високоповдигачи

Чрез повдигане на двата лоста метлата се размагнитва и уловените метални части падат.

Предимства

 • удобно боравене
 • лесно почистване – лостов механизъм
 • широчина на магнитната повърхност 1200 мм
 • изработка от неръждаема стомана
 • лесно закрепване на вилиците на високоповдигача

Можем да осигурим доставка и на двата модела метли с размери според типа на високоповдигача.

 

 

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Напишете, за да Ви изпратим оферта за магнитна метла

Тестове за събиране на различни метални материали

MM 1200 DM-UP
50015
Разстояние от повърхността
30 mm 50 mm 80 mm
Повдиган предмет Успешност на събиране
кламер (0,3 g) 100 % 100 % 80 %
стоманена стружка (1,4 g) 100 % 100 % 0 %
винт 4x60 (2,8 g) 100 % 100 % 70 %
винт 5x80 (6 g) 100 % 100 % 40 %
шайба 5 (0,3 g) 100 % 100 % 0 %
шайба 8 (1,5 g) 100 % 90 % 0 %
шайба 10 (2,9 g) 100 % 90 % 0 %
гайка M5 (1,1 g) 100 % 30 % 0 %
гайка M8 (4,6 g) 100 % 10 % 0 %
гайка M10 (10 g) 100 % 10 % 0 %
болт M6x10 (4 g) 100 % 10 % 0 %
болт M8x20 (11,8 g) 100 % 50 % 0 %
болт M10x55 (37,4 g) 100 % 60 % 0 %

 

Тестове за събиране на различни метални материали

MM 1200 DM-UP N
50071
Разстояние от повърхността
30 mm 50 mm 80 mm 100 mm
Повдиган предмет Успешност на събиране
кламер (0,3 g) 100 % 100 % 100 % 100 %
стоманена стружка (1,4 g) 100 % 100 % 90 % 0 %
винт 4x60 (2,8 g) 100 % 100 % 100 % 40 %
винт 5x80 (6 g) 100 % 100 % 80 % 20 %
шайба 5 (0,3 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
шайба 8 (1,5 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
шайба 10 (2,9 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
гайка M5 (1,1 g) 100 % 90 % 0 % 0 %
гайка M8 (4,6 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
гайка M10 (10 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
болт M6x10 (4 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
болт M8x20 (11,8 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
болт M10x55 (37,4 g) 100 % 100 % 50 % 0 %

 

Магнитна метла за кари високоповдигачи ММ 1200 DM - UP2

 

Въз основа на обратната връзка от потребителите, ние наскоро разработихме магнитна метла за високоповдигачи с значително увеличена ефективна повърхност и удобен начин за размагнитване. Тази магнитна метла има ефективна площ за събиране на метални частици 1200 x 190 mm (горепосочените модели имат ефективна площ 1200 x 100 mm). Благодарение на това тя улавя значително по-голямо количество метални примеси. Метлата не е необходимо да се почиства толкова често, което води до по-бърза и ефективна работа и намаляване на времето, необходимо за почистването. Големите количества метални примеси затрудняват процеса на размагнитване поради силното съпротивление на металните частици. Ето защо оборудвахме магнитната метла с усъвършенствана система за бързо, лесно и безопасно размагнитване.

Почистване на магнитната метла

Бързо и лесно размагнитване – просто завъртате дръжката в средата на магнитната метла. След няколко завъртания магнитите се преместват в горна позиция, където се извършва размагнитване на метлата и уловените метали падат. Безопасно и бързо решение.

Предимства на магнитната метла

 • Двоен капацитет на метлата- значително увеличена ефективна площ до 1200 x 190 mm. Метлата поема повече метални примеси.
 • Удължен интервал на почистване = пестене на време и пари
 • Най-комфортно управление на метлата
 • Лесно, бързо и безопасно почистване - просто завъртате няколко пъти дръжката в средата на магнитната метла
 • Широчина на магнитна площ 1200 mm
 • Изработка от неръждаема стомана
 • Лесно закрепване на вилиците на високоповдигач

Всички видове метли могат да бъдат приспособени по дължина според типа на високоповдигача.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Напишете, за да Ви изпратим оферта за магнитна метла

Тестове за събиране на различни метални материали

MM 1200 DM-UP2
51480
Разстояние от повърхността
30 mm 50 mm 80 mm 100 mm
Повдиган предмет Успешност на събиране
кламер (0,3 g) 100 % 100 % 100 % 100 %
стоманена стружка (1,4 g) 100 % 100 % 100 % 20 %
винт 4x60 (2,8 g) 100 % 100 % 100 % 100 %
винт 5x80 (6 g) 100 % 100 % 100 % 80 %
шайба 5 (0,3 g) 100 % 100 % 90 % 0 %
шайба 8 (1,5 g) 100 % 100 % 100 % 0 %
шайба 10 (2,9 g) 100 % 100 % 100 % 0 %
гайка M5 (1,1 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
гайка M8 (4,6 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
гайка M10 (10 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
болт M6x10 (4 g) 100 % 100 % 0 % 0 %
болт M8x20 (11,8 g) 100 % 100 % 20 % 0 %
болт M10x55 (37,4 g) 100 % 100 % 70 % 0 %

 

Свързани магнитни метли

Магнитна метла с ферит магнити

Магнитна метла с ферит магнити

Магнитната метла служи за събиране на магнитни замърсители от пода (стружки, пирони, абразивен прах) в работилници, цехове или паркинги. Благода- рение на регулируемата височина от повърхността магнитната метла може да се използва и на неукрепена повърхност. Моделът с колелца на задната страна е подходящ при почистване непосредствено до машини или до стена.

Магнитна метла с NdFeB магнити

Магнитна метла с NdFeB магнити

Магнитната метла служи за събиране на метални отпадъци (стружки, пирони, абразивен прах) в работилници, цехове или паркинги. Благодарение на регулируемата височина от повърхността магнитната метла може да се използва и на неукрепена повърхност. Моделът с неодимов магнит се отличава с висока ефективност на почистване.

Магнитна метла широчина 1000 мм

Магнитна метла широчина 1000 мм

Магнитната метла с широчина 1000 мм намира приложение преди всичко при почистване на по-големи площи. Като използвате тази метла, Вие ще спестите време за почистване и ще предотвратите вдигането на прах. Метлата е оборудвана със спомагателна стойка за улесняване на работата при почистване.

Магнитна метла за прикачно устройство на автомобил

Магнитна метла за прикачно устройство на автомобил

Магнитната метла служи за събиране на метални замърсители  - значително намалява опасността от повреди на гумите. Лесно се монтира на прикачното устройство на автомобила и автоматично улавя металните частици по време на движение.

Магнитна метла за почистваща количка

Магнитна метла за почистваща количка

Магнитната метла за почистваща количка лесно се слага в предната или задната част на почистващата количка. Предназначена е преди всичко за събиране на метални замърсявания върху голяма площ. С метлата се борави добре и лесно се почиства.

Магнитна метла за големи площи и за летища

Магнитна метла за големи площи и за летища

Магнитната метла служи за събиране на метални замърсители (скоби, пирони, стоманени стружки от машини) от летищни писти. Метлата лесно се окачва за превозно средство снабдено с окачващ механизъм. Използването на магнитната метла значително намалява присъствието на нежелани метални предмети на пистата на летището.