Магнитни сепаратори за сухи смеси – с ръчно почистване

Плъзгащи се магнитни сепаратори (MSV)

Плъзгащи се магнитен сепаратор Този тип магнитни сепаратори е предназначен за отделяне на метални магнитни примеси от лесно насипни смеси. Главна част на сепаратора са т. нар. ПЛЪЗГАЩИ СЕ МАГНИТНИ РЕШЕТКИ на който се задържат всякакви метални примеси.

Конструкция

Магнитна решетка Те за снабдени с перманентни магнити, класически феритни магнити или неодимови NdFeB магнити, където се достига няколкократно по-голяма магнитна индукция (магнитна сила) и скарите с тези магнити задържат всички магнитни примеси.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

В повечето случаи тези решетки представляват чифт, монтиран в шкафова конструкция според исканите от клиента размери. Горната решетка има винаги една тръба по-малко, за да може при вкарването в конструкцията да се създаде падащ лабиринт. Така се осигурява контакт на сепарирания материал с магнитните цилиндри и високо ефективна сепарация.

Решетките могат да бъдат поставени и самостоятелно, напр. в бункера за насипване. В този случай те са оборудвани с т.нар. разпределителни лайсни, който са разположени в средата над магнетизираните цилиндри, с цел равномерно разпределяне на материала върху магнитните цилиндри.

Плъзгащ се магнитен сепаратор - UP (MSV UP)

В сравнение с предишния модел този магнитен сепаратор има няколко съществени предимства и подобрения.

Плъзгащ се магнитен сепаратор - UP (MSV UP)

 • магнитите са монтирани неподвижно към корпуса на сепаратора, така че няма опасност от наранявания при почистване, причинени от притискане на магнитните ядра при привличане, напр. към метален под или други метални конструкции.
 • благодарение на това се намалява риска от повреда на магнитните ядра.
 • лесно почистване
 • по-безопасна работа
 • при почистване материалът не влиза в контакт с магнитните ядра
 • не е необходимо използване на почистващ препарат
 • повредените цилиндри могат лесно да бъдат сменени

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Почистване на магнитен сепаратор MSV UP

Смяна на цилиндрите от неръждаема стомана

 

Магнитна решетка STEFF

Плъзгаща се магнитна решетка STEFFОсновната причина за да започнем производство на този нов тип магнитна решетка е стремежът ни за повишаване на степента на опазване на здравето и безопасността при работа. Магнитните ядра са част от затворени цилиндри от неръждаема стомана и решетката при изваждане представлява едно цяло.

Друга причина е намаляване на риска от повреждане на решетката. При използване на решетката STEFF и на приспособлението за почистване няма опасност от замърсяване на магнитните ядра.

Почистване на решетката

Почистване на решеткатаРешетка та Steff се почиства по два начина: чрез издърпване на магнитните ядра, след което металните частици сами падат, или чрез използване на специалното приспособление за почистване. Почистването е максимално удобно, много бързо и предотвратява повреждане на магнитните ядра.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Приспособление за почистване

Приспособление за почистванеКъм изваждащите се магнитни сепаратори можем да Ви предложим специално приспособление за почистване, което е изработено според размерите на магнитния сепаратор. Това приспособление за почистване служи преди всичко за по-удобно обслужване при почистване на магнитните цилиндри и особено за опазване на магнитните ядра от замърсяване.

Магнитна решетка - почистване

ПЛЪЗГАЩИ СЕ МАГНИТНИ РЕШЕТКИ

 

 Упътване за почистване на решетката

 

Оперативен магнитен сепаратор за сухи смеси (PMS)

Оперативен магнитен сепаратор за сухи смесиАко имате нужда от време на време да сепарирате ръчно по-малки количества насипен материал, тази конструкция е подходяща за вас. Заедно с магнит за бункер за насипване можете да се образува опростена и евтина система за сепариране на сухи смеси.

Начин на използване

 • най-напред вкарайте в главата на конструкцията пластмасов чувал или поставете под нея кашон
 • в главата поставете магнит за бункер за насипване
 • изсипвайте ръчно материала през магнитите
 • магнитите улавят металните частици
 • в чувала или в кашона пада само чист материал без метални примеси

Главни предимства на конструкцията

 • подвижна глава
 • конструкцията е на колела
 • регулируема по височина
 
 

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Тръбопроводи

За да Ви улесним максимално при монтажа на нашите сепаратори към тръбопровода, предлагаме доставка на стандартни съединения за преход "квадрат - кръг" или "кръг - квадрат"

В наличност на склад Магнитен сепаратор за цистерни (MF CIS)

Магнитен сепаратор за цистерниТози магнитен сепаратор за цистерни служи за сепариране в тръбопровод на метални замърсител сухи прахообразни материали в хранително вкусовата, химическата или добивната промишленост, които при разтоварване от цистерна са извеждани по тръбопровод с помощта на въздух под налягане.

Сепараторът се състои от две напълно разглобяеми части: магнитен компонент и корпус на сепаратора. Извадете компонента с магнитни цилиндри от корпуса на сепаратора и с помощта на ръкохватката изтеглете магнитите в горно положение. С това стоманените цилиндри се размагнитват и уловените метални частици падат.

Магнитен сепаратор за цистерниМагнитният сепаратор завършва с успоредни резбови съединения с възможност за оборудване с преходни муфи с различни размери. Магнитният сепаратор може да  монтиран в тръбопровод DN 80. Също така можем да предложим сепаратор приспособен към различни видове съединения с дадени входни и изходни размери.

Съоръжението е изработено от неръждаема стомана 1.4301 с пясъкоструйна повърхностна обработка. По заявка изработваме и сепаратор с полирано покритие.

Предимства на сепаратора

 • Лесно боравене и почистване.
 • Отговаря на стандартите за използване в хранително вкусовата промишленост.
 • Изработен от неръждаема стомана 1.4301.

Какви материали сепарира

 • Материали, които са извеждани от цистерни с помощта на сгъстен въздух.
 

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Конструкция на сепаратора за цистерни

Сепаратор на прахообразни материали за цистерниМагнитите са поставени в стоманени корпуси, така че са защитени от повреди и почистването им е лесно, бързо и удобно.

Общото тегло на съоръжението е 14 кг. За обслужване на съоръжението е достатъчен един работник. Сепараторът има силиконово уплътнение (отговаря на стандартите за хранително вкусовата промишленост). Цилиндрите, в които са разположени магнитите са заварени към разглобяемия компонент. Сепараторът се състои от 4 бр. магнитни цилиндри с диаметър 30 мм. Компонентът с магнитните цилиндри е свързан с корпуса на сепаратора с байонетен затвор с уплътнение и фиксиращи крилчати гайки.

Магнитният сепаратор е снабден с много силни неодимови NdFeB магнити с магнитна индукция 10.400 G, които са в състояние да улавят и много фини магнитни частици. По заявка можем да монтираме магнити с магнитна индукция над 14.000 G и температурна устойчивост 180 °C).

Почистване на магнитния сепаратор

Отстраняването на уловените метални примеси е много лесно. Най-напред освободете крилчатата гайка и байонетния затвор. След това извъдете компонента от корпуса на сепаратора. Освободете предпазителя и извадете магнитите от магнитните цилиндри. След като почистите цилиндрите вкарайте магнитите обратно в компонента.

Други магнитен сепаратори за сухи смеси

Магнитен сепаратор плочков

Магнитни сепаратори плочкови

Плочковият сепаратор служи за сепариране на замърсявания в лесно достъпни смеси с полоши насипни свойства и поголяма зърнистост, които не биха могли да се изсипват равномерно през магнитните решетки.

Магнитната дъска

Магнитни дъски над транспортна лента

Магнитната дъска служи за сепариране на малко количество метални примеси в лесно достъпни смеси, придвижвани от транспортна лента.

Магнит над транспортна лента

Магнитни сепаратори над транспортна лента

Магнитният сепаратор служи предимно за отделяне на по-големи метални частици в лесно достъпни смеси придвижвани от транспортна лента. Варианти както с ръчно, така и с автоматично почистване.

Магнитният барабан

Магнитни барабани

Магнитният барабан е предназначен за сепариране на метални магнитни замърсители в насипни смеси(цветни метали, пластмасови гранули, отпадни смеси, въглища и др.).

Магнитен барабан разпределящ

Магнитен барабан разпределящ

Чрез преминаване на материала между транспортната лента и магнитния барабан, а след това между двата барабана, се извършва проветряване, което улеснява отделянето на метални частици от лепкавия материал.

Магнитен цилиндър

Магнитни цилиндри

Магнитният цилиндър е предназначен за сепариране на метални магнитни замърсители в насипни смеси. Магнитният цилиндър заменя крайния цилиндър на транспортната лента.

Магнитен прът

Магнитни пръти

Благодарение на много тънката покривна магнитна тръба, магнитната сила на повърхността достига 6 300 и 8 900 G!

Магнит б бункера за насипване

Магнити в бункера на шприц преса

Магнит в бункера за насипване намира приложение в производството на пластмаси, особено там, където се използва гранулат или натрошен материал.