Магнитен ъгъл

Магнитен ъгълМагнитният ъгъл спестява много време при заваряване на различни профили. Можете да го използвате при заваряване на материали под прав ъгъл, под ъгъл 45 ° или в една равнина. Нашият магнитен ъгъл може да бъде използван при заваряване с покрит електрод, заваряване в среда от защитни газове или с оксижен.

Предимства на използването

Предимство е лесното манипулиране с него. Можете да използвате и няколко ъгли в комплект. Магнитната сила задържа елементите за заваряване под желания ъгъл или в една равнина. после елементите се фиксират и накрая се заваряват. Ъгълът е подходящ за работа с тръби, квадратни профили, ламарини и други профили.

Регулируем магнитен ъгъл

Регулируем магнитен ъгълНай-универсалният магнитен ъгъл на пазара!

  • Лесно използване
  • Висока приспособимост
  • Регулиране на ъгъла в диапазон 45° - 90° (в стъпки по 5°)
  • Голяма сила на задържане на магнита
  • Качествена и устойчива конструкция

Онлайн продажби на манипулационни принадлежности

В нашия електронен магазин можете да избирате от широк диапазон

Купи mагнитен ъгъл в онлайн магазине

 

Други манипулационни приспособления за улесняване на Вашата работа

Ръчен манипулатор

Ръчен манипулатор

Ръчен манипулатор улеснява работата с листове ламарина. Можете лесно да премествате, обръщате, завъртате или по друг начин да манипулирате с листове ламарина.

Магнитен събирач на стружки

Магнитен събирач на стружки

Ръчният магнитен събирач на стружки се използва за съби- ране на метални отпадъци в металообработващи и шлосерски работилници.

Магнитен прът за манипулация

Магнитен прът за манипулация

Манипулационният прът улеснява и ускорява подреждането на листове ламарина в пресата и изваждането им.

Ръчен магнит

Ръчен магнит

Ръчният магнит улеснява работата с листове ламарина. Намира широко приложение, особено в цехове за щамповане.

Магнитни отделители на листове ламарина

Магнитни отделители на листове ламарина

Магнитният отделител на листове ламарина служи за лесно отделяне на наредени един върху друг листове ламарина.

Магнит с дръжка за галванични и бояджийски цехове

Магнит с дръжка за галванични и бояджийски цехове

Магнитът за галванични и бояджийски цехове се използва за изваждане на обрабо- тваните части от съдовете за обработка.

Магнити за изваждане

Магнити за изваждане

Магнитите за изваждане са предназначени за улавяне и изваждане на метални предмети от иначе недостъпни места.

Магнитен манипулатор за капаци

Магнитен манипулатор за капаци

Поставете манипулатора върху края на капака и повдигнете капака. След това го отместете от отвора на канала. Широко приложение, от преместване на решетки до повдигане на тежки капаци.