Магнитни сепаратори за сухи смеси – с автоматично почистване

Двустранен магнитен сепаратор за сухи смеси (MSV PO) 

Двустранен магнитен сепаратор за сухи смеси (MSV PO) Магнитният сепаратор с автоматично почистване служи за отделяне за метални магнитни замърсители. Стандартно се предлагат три вида: входящи размери 250x250, 400x400 и 500x500 с капацитет само до 150 т./ч.

Почистване на магнитния сепаратор

Магнитен сепаратор MSV 800x320 PO 15 VVMПринципът на автоматичното чистене се състои в това, че материалът се изсипва в средната част на магнитния сепаратор, а през определен интервал от време уловените метални примеси се изнасят към лявата или дясната фуния (виж анимацията по-долу). Голямо предимство е, че не се налага прекъсване на потока от материал.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Автоматично почистване на сепаратора

Анимация на процеса на автоматично почистване

 

Едностранни магнитен сепаратор за сухи смеси (MSV PO J)

Магнитни сепаратори за сухи смеси – автоматично почистване - едностранниТози магнитен сепаратор служи за отделяне на магнитни метални замърсител. Сепараторът е оборудван също с много силни неодимови магнити. Благодарение на уникалния метод за почистване на цилиндрите е възможно сепариране и на метални частици по-големи от 5 мм., които биха могли да повредят двустранния сепартор. Не без значение е и факторът, че изискванията за големина на работното помещение са по-малки.

Почистване на магнитния сепаратор

Магнитни сепаратори за сухи смеси – автоматично почистване - едностранниПри този тип сепаратори принципът на автоматично почистване се състои в това, че материалът се изсипва по страничните части на магнитния сепаратор, като през определен предварително зададен интервал уловените метални частици са изнасяни към фунията на другата страна. Магнитните цилиндри се почистват чрез преместване на стоманените тръби и изнасяне на металните примеси към страничните фунии.

 

 

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Автоматично почистване на сепаратора

 Магнитен сепаратор за сухи смеси - С АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

 

 

 

 

 

 

Едностранни магнитен сепаратор за сухи смеси И двата типа магнитни сепаратори се управляват с помощта на пневматична система FESTO, а процесът на почистване се контролира от електронна система SIEMENS. Възможно е свързване с главната система за управление на производството.

 
-->

Други магнитен сепаратори за сухи смеси

Магнитни сепаратори плочкови
Магнитни сепаратори плочковиПлочковият сепаратор служи за сепариране на замърсявания в лесно достъпни смеси с полоши насипни свойства и поголяма зърнистост, които не биха могли да се изсипват равномерно през магнитните решетки.

Магнитни дъски над транспортна лента
Магнитни дъски над транспортна лентаМагнитната дъска служи за сепариране на малко количество метални примеси в лесно достъпни смеси, придвижвани от транспортна лента.

Магнит над транспортна лента
Магнит над транспортна лента, магнитна дъскаМагнитният сепаратор служи предимно за отделяне на по-големи метални частици в лесно достъпни смеси придвижвани от транспортна лента. Варианти както с ръчно, така и с автоматично почистване.

Магнитни барабани
Магнитен барабан, магнитен цилиндърМагнитният барабан е предназначен за сепариране на метални магнитни замърсители в насипни смеси(цветни метали, пластмасови гранули, отпадни смеси, въглища и др.).

Магнитни цилиндри
Магнитен цилиндриМагнитният цилиндър е предназначен за сепариране на метални магнитни замърсители в насипни смеси. Магнитният цилиндър заменя крайния цилиндър на транспортната лента.

Магнитни пръти
Магнитен прътБлагодарение на много тънката покривна магнитна тръба, магнитната сила на повърхността достига 6 000 и 7 000 Gs!

Магнит б бункера за насипване
Магнит б бункера за насипванеМагнит в бункера за насипване намира приложение в производството на пластмаси, особено там, където се използва гранулат или натрошен материал.