Магнитни барабани

Магнитен барабан (MB)

Магнитен барабанПредназначен е за отделяне на метални магнитни частици в насипни смеси (цветни метали, пластмасови гранули и т.н.). Обикновено се монтира под бункера за насипване или зад транспортната лента, където се изсипва несепариран материал върху магнитния барабан, които извършва самото сепариране. Предимството му е, че не е съставна част на транспортната лента, така че има универсално приложение.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Конструкция на магнитен барабан

Магнитният барабан се състои от външен неръждаем въртящ се кожух с шипове и от магнитно ядро с феритни магнити (по желание може да бъде снабден с много силни неодимови NdFeB магнити). Тези магнити създават на повърхността на барабана необходимото магнитно поле, благодарение на което металните частици са задържани и отнасяни зад оста на барабана. Там се стига до размагнитване и примесите падат сами (виж анимацията).

 

 

Анимация на функцията на магнитен барабан

Princip používání magnetického bubnu

възможност за използване

Магнитни барабаниМагнитният барабан е изработен от стомана и е възможно размерите му да бъдат определени от клиента. Използването на магнитен барабан значително повишава качеството на обработвания материал. Приложението му е подходящо напр. там, където е необходимо да се предпази оборудването от повреди, предизвикани от метални частици.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Магнитен барабан в корпусной конструкции (MBZ)

Магнитный барабан в корпусной конструкцииС целью значительного упрощения монтажа поставляем также магнитный барабан с корпусной конструкцией. Принцип сепарации абсолютно тот же. В этом варианте исполнения магнитный барабан установлен в корпусной конструкции, и исключается необходимость в его закреплении.

Основни предимства

Магнитный барабан в корпусной конструкцииМатериалът за сепариране се изсипва в горния отвор на шкафовата конструкция, която е снабдена и с два изходни отвора, през които от единия падат металните примеси, а от другия сепарираният материал. Диаметърът и дължината на барабана, както и размерите на шкафовата конструкция могат да бъдат приспособени към нуждите на клиента.

Магнитен барабан в корпусной конструкцииМагнитният барабан в шкафова конструкция се доставя заедно с мотор и предавка и е снабден или с феритни магнити или със значително по-силните неодимови NdFeB магнити.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

 

Магнитен барабан в шкафова конструкция двуетажен (MBZD)

Магнитен барабан в шкафова конструкция двуетаженТози двуетажен магнитен барабан намира приложение в производствата, където е необходимо по-качествено сепариране постигнато чрез прибавяне на допълнителен магнитен барабан. Освен това се използва за минимализиране на замърсяването на сепарирания материал с метални примеси, там където е необходима най-висока чистота на материала.

Конструкция на двуетажния барабан

Този магнитен сепаратор може да бъде оборудван с феритни или с много силни неодимови NdFeB магнити. Възможно е тяхното комбиниране, като единият магнитен барабан е оборудван с феритни магнити, а другият с неодимови. Препоръчваме да консултирате с нас начина на подреждане на барабаните при комбиниране на двата вида магнити. Споделете с нас изискванията си. С удоволствие ще ви посъветваме.

Ние сме максимално отзивчиви към всеки клиент. Произвеждаме по мярка според Вашите потребности. Свържете се с нас

Този продукт е разработен и произведен от нашата фирма. Монтажът и сервизът се извършват от наши обучени техници.

Предимства на магнитния барабан

  1. комбинация на барабани с различни магнити
  2. високо качество на сепариране
  3. регулиране на оборотите на всеки барабан поотделно
  4. приспособимост към вашите изисквания

Приложение на магнитния барабан

  • перфектно сепариране
  • минимализиране на замърсяването на сепарирания материал с метални примеси
 

Приспособимост към вашите изисквания

Приложение на двуетажния магнитен барабанМожете да регулирате оборотите на всеки барабан поотделно. По заявка сме способни да оборудваме барабана със звукова и светлинна сигнализация.

Като производител на такива съоръжения ние ги изработваме точно според вашите изисквания– приспособяваме размерите на сепаратора към вашата технология, препоръчваме подходящия диаметър и дължина на барабана, помагаме при избора на подходящите магнити.

Други магнитен сепаратори за сухи смеси

Магнитен барабан разпределящ

Магнитен барабан разпределящ

Чрез преминаване на материала между транспортната лента и магнитния барабан, а след това между двата барабана, се извършва проветряване, което улеснява отделянето на метални частици от лепкавия материал.